Návod k montáži schodů na beton.

Vyvrtejte čtyři otvory 10 mm do betonu do hloubky 50 mm.
Vložte značky do otvorů a klikněte lehce v stupeň s horní gumovou paličkou.
Označte vrtné body v stupni.
Vyvrtejte čtyři otvory φ 14 mm v stupni do hloubky 25 mm.
Stlačte kolíky do otvorů v betonu, vyrovnejte schodiště podložkami a utáhněte šrouby
NAplikujte polyuretanovou pěnu a nabijte stupně na kolíky.