Návod k instalaci pro dřevařskou konstrukci schodiště.

Vyvrtat otvor
φ 8 mm vrtákem.
Vložte značky do otvorů a klikněte lehce v stupeň s horní.
Vyvrtejte díru v stupnu 14 mm do hloubky 25 mm.
Strčte kolíki v dřevěnou konstrukcí (Wang) a utáhněte šrouby.
Použít lepidlo na dřevo na dřevěnou konstrukcí (Wang) a čepy.
Utěsnit stupeň ke čepů a dřevěnou konstrukci (Wang).